Japan Credit Rating o Polsce

Agencja Japan Credit Rating (JCR) potwierdziła dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A dla waluty zagranicznej i A+ dla waluty krajowej. Ponadto dalsza perspektywa ratingu również […]

Ranking najlepszych miast do życia

Firma doradcza Marcer opracowała kolejną edycje raportu, w którym wskazuje na miasta o najlepszej jakości życia uzwględniając różne parametry sprzyjające szczęśliwej egzystencji w tym także bezpieczeństwo.  Najlpeszym […]