Ratingi Polski bez uwagi

Agencja ratingowa Moody’s pozostawiła bez zmian prognozę PKB Polski, która ma wynieść w Nowym Roku  2,9%. Jednak wskaźnik cen CPI obecnie ma wynieść 2% wobec prognozowanych 1,5%. […]